BTUG wordt MIUG

Sinds jaar en dag bestaat de BizTalk User Group (BTUG) in Nederland. Een user group waarbij kennis gedeeld werd met betrekking tot BizTalk. De laatste jaren verschuift de focus echter steeds meer richting de cloud en allerlei andere producten. BizTalk alleen dekt niet meer de lading. Daarom is besloten om vanaf januari 2017 als Microsoft Integration User Group (MIUG) door het leven te gaan.

Deze nieuwe naam geeft beter aan waar we met z’n allen mee bezig zijn: integreren, en dan vooral met Microsoft producten. Zowel on-prem, met BizTalk, en in de cloud.